cover
úvod, novinky, home, main, reklama informácie, zdroje, kontakt, reklama

Jazykové kurzy zadarmo cez Úrad práce

Jednou z prvých vecí, ktorú sa každé dieťa učí je rodná reč. Človek potrebuje jazyk už od ranného detstva, aby sa dohovoril s iným človekom. Lebo keď je dieťa maličké a ešte nevie rozprávať, rodičia mu ťažko rozumejú, prečo plače alebo sa smeje. Z jeho bezslovnej komunikácie môžu rodičia len dedukovať. Rovnako je to aj s cudzím jazykom. Ak ho človek nevie, môže len dedukovať, čo mu chce náprotivok povedať.

Cudzí jazyk je pre človeka dôležitý, ak sa chce venovať takej práci, pri ktorej ten cudzí jazyk nevyhnutne potrebuje. Môže ísť o rôzne pracovné pozície alebo len používanie programov, to jest softwaru, napísaného v cudzom jazyku. Ak človek ten konkrétny jazyk nevie, má smolu.

Je tu však východisko z tejto nemilej situácie v podobe rôznych kurzov, na ktoré sa môže prihlásiť a učiť sa. Existujú rôzne platformy na učenie jazykov, niektorí jedinci sa učia sami a výsledok záleží od ich vytrvalosti.

Existuje aj iná možnosť vyučovania a to jazykové kurzy hradené Úradom práce.

Jazykové kurzy od HulaHula

HulaHula je spoločnosť z Veľkého Krtíša, ktorá ponúka jazykové kurzy zadarmo prostredníctvom Úradu práce. V ponuke majú kurz španielčiny, angličtiny, francúžštiny, taliančiny, nemčiny a slovenčiny. Na webovej stránke uvádzajú, že kurzy sú v online forme s natívnymi učiteľmi či slovákmi, ktorí žijú alebo žili dlhodobo v zahraničí. Poznajú výrazy, ktoré sa bežne v zahraničí používajú a preto sa študent neučí niečo, čo nebude už v súčasnosti potrebovať.
Pre viac informácií o tejto spoločnosti a jej spôsobe výučby jazykov je možné si prečítať ich blogové články.

Čo je potrebné vedieť

Po vstupe do Európskej únie vzniklo na Slovensku viacero spoločností, ktoré sa zaoberajú práve vzdelávaním, ktoré je potrebné pre každú rozumnú spoločnosť. Tieto spoločnosti ponúkajú často svoje kurzy zadarmo s tým, že ich prepláca Úrad práce.

Je však potrebné spĺňať určité kritéria pre to, aby sa mohol jednotlivec (nezamestnaný aj zamestnaný) na tento druh kurzu prihlásiť, respektíve dostať príspevok (výňatok z dokumentu dolu na stránke spoločnosti HulaHula Oficiálne oznámenie o národnom projekte):

Príspevok na podporu vzdelávania nebude možné poskytnúť záujemcovi o zamestnanie, ktorému bol v priebehu predcházdajúcich piatich rokov poskytnutý príspevok na rovnaké alebo obdobné vzdelávanie podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti.

Čo je potrebné urobiť

Aby záujemca o vzdelávanie mohol začať s vyučovaním zadarmo, je potrebné si na stránke stiahnuť dokumenty, vypísať ich a priniesť alebo poštou zaslať na Úrad práce.

Ak by ste mali s vypisovaním dokumentov alebo s čímkoľvek iným problém, môžete ma kontaktovať a vyriešime to spolu. Po úspešnom schválení jazykového kurzu môžete začať s výučbou. Lektora si vyberáte sami a môžete ho časom zmeniť, aby ste nadobudli schopnosť komunikovať s kýmkoľvek v cudzom jazyku.

Ak sa prihlasujete na kurz cez stránku online školy a je tam možnosť zadania kódu, uveďte kód: KÓD-SUZETTE-HULAHULA. V opačnom prípade tento kód oznámte lektorovi, ktorý vás bude učiť vybraný jazyk.

Článok napísala: Zuzana Dašková